Privacyverklaring Berkhof Sport & Bewegen
Je hebt ongetwijfeld gehoord over de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat de wetgeving rondom de privacy van je gegevens is veranderd. Kort gezegd zijn alle bedrijven verplicht om meer inzicht te geven in de persoonsgegevens die zij van je verzamelen en hoe ze omgaan met die gegevens. Zo ook Berkhof Sport & Bewegen. 

Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van je persoonsgegevens en wij hebben, in lijn met de nieuwe AVG, ons privacy beleid aangepast om duidelijker aan te geven welke persoonsgegevens wij van je verzamelen, wat wij met je persoonsgegevens doen en welke rechten je hebt met betrekking tot je persoonsgegevens. Daarom hebben wij een privacyverklaring opgesteld. De inhoud van deze privacyverklaring lees je hieronder.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Berkhof Sport & Bewegen verwerkt persoonsgegevens van je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of je een lidmaatschap bij ons afgesloten hebt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en/of opslaan:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer (s)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (voor incasso)

Hoe we je persoonsgegevens registeren en met welke doeleinden
Berkhof Sport & Bewegen verwerkt gegevens die nodig voor je lidmaatschap en verwerkt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Berkhof Sport & Bewegen neemt alle verstrekte persoonsgegevens op in een elektronisch en/of papieren bestand, welke beveiligd is en alleen voor medewerkers van Berkhof Sport & Bewegen toegankelijk is. Medewerkers van Berkhof Sport & Bewegen gebruiken de gegevens alleen indien zij de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om je toestemming door middel van een toestemmingsformulier (alleen bij nieuwe leden, vanaf mei 2018), welke is bijgevoegd aan het lidmaatschapsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Berkhof Sport & Bewegen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen, appen, mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van de betaling van je lidmaatschap
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je optimaal te kunnen begeleiden
 • Hoe lang we gegevens bewaren

Berkhof Sport & Bewegen zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wanneer het niet komt tot een lidmaatschap, zoals bijvoorbeeld versturen van een email naar Berkhof Sport & Bewegen, bewaren we je bericht om hierop te kunnen reageren. Met de overige gegevens wordt niets gedaan.
Berkhof Sport & Bewegen zal 5 jaar na beëindiging van je lidmaatschap je gegevens verwijderen.

Delen met anderen
Berkhof Sport & Bewegen werkt samen met bijvoorbeeld MailChimp. Via deze organisatie versturen wij onze nieuwsbrief. MailChimp beschikt over jou emailaders, overige gegevens zijn niet aan deze partij verstrekt. MailChimp mag jouw gegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Als je aangemeld bent voor onze nieuwsbrief en dit niet langer wilt dan kun je je hiervoor afmelden, dit kan ten alle tijden per direct gebeuren via info@berkhofsportenbewegen.nl 
Naast MailChimp zijn er geen andere bedrijven waaraan jou gegevens worden verstrekt.

Social Media
Via Social Media (o.a. website, Facebook en Instagram) willen we je graag betrekken bij alle activiteiten van Berkhof Sport & Bewegen. Mocht je contact met ons opnemen via Social Media dan bewaren we je bericht zodat we daarop kunnen reageren. We zullen ook regelmatig foto’s en filmpjes van onze activiteiten en lessen plaatsen op Social Media (Facebook en Instagram). Wil je bij voorbaat niet dat er een foto of filmpje van jou op Social Media verschijnt, neem dan direct contact op met Berkhof Sport & Bewegen, dan zorgen zij ervoor dat dit niet gebeurd. Staat er een foto/video van jou op Social Media die je liever niet hebt, dan kun je ook direct contact opnemen en zal Berkhof Sport & Bewegen de foto/video zo snel mogelijk verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek
Berkhof Sport & Bewegen gebruikt allen functionele, analytische cookies. Bij het gebruik van onze website worden geen persoonsgegevens verzameld. Wij zijn op dat moment niet in staat om iemands identiteit vast te stellen die slechts onze website bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Berkhof Sport & Bewegen t.a.v. Aletta en/of Sjoukje Berkhof (info@berkhofsportenbewegen.nl).

Beveiliging
Berkhof Sport & Bewegen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@berkhofsportenbewegen.nl

Contactgegevens
Wanneer je contact wilt opnemen met Berkhof Sport & Bewegen kun je ons als volgt bereiken:
Adres: Dalweg 20, 7676 SC Westerhaar                          
Telefoonnummer: 06-22242947 (Aletta) / 06-27116365 (Sjoukje)              
E-mailadres: info@berkhofsportenbewegen.nl