Algemene Voorwaarden Berkhof Sport & Bewegen

De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen, rittenkaarten en losse lessen bij Berkhof Sport & Bewegen. Door deelname aan de lessen verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

1. Inschrijving voor lidmaatschap
De inschrijving voor een lidmaatschap of rittenkaart geldt voor een half jaar. Er wordt een opzegtermijn van één kalender maand aangehouden. Zonder bericht van uitschrijving wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengt. Hierbij geldt ook een opzegtermijn van één maand.
Het inschrijfgeld bedrag €20,- en is eenmalig. De leeftijd is vanaf 16 jaar en ouder, is men onder de 18 jaar dan zal het inschrijfformulier door een van de ouders ondertekend moeten zijn. Adreswijzigingen dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan de balie of per mail bij Berkhof Sport & Bewegen.

2. Betalingen
De betaling van de contributie geschiedt via automatische incasso van je bank- of gironummer. De 1e keer wordt er automatisch afgeboekt:

  • het inschrijfgeld; € 20,00 (in overleg kan dit ook contant betaald aan de balie of overgemaakt worden op rekeningnummer NL68 RABO 0153 9024 26
  • de contributie van de eerstvolgende maand (betaling van abonnementen vindt plaats via automatische incasso) wordt aan het einde van de maand (rond de 27/28ste) afgeschreven voor de nieuwe maand)

Daarna wordt het bedrag aangepast conform de afgesproken contributie. Het tijdelijk stopzetten van de contributie is mogelijk bij een blessure of ziekte voor in eerste instantie 2 maanden (dit in overleg met Aletta en/of Sjoukje). Na deze twee maanden wordt de incasso automatisch weer gestart. In overleg met Berkhof Sport & Bewegen kan wel een bepaalde regeling getroffen worden in geval van langdurige ziekte, blessure of zwangerschap. Dit alles gaat in overleg met Aletta en/of Sjoukje.

3. Uitschrijvingen
Uitschrijving dient schriftelijk te gebeuren, met een opzegtermijn van één volle kalender maand. Hiervoor is bij de balie uitschrijfformulier te verkrijgen: alleen dit formulier wordt in behandeling genomen. Opzegging per brief of mail worden niet aangenomen. Opzegging dient te geschieden vóór de 1ste van de maand.
Als je het uitschrijfformulier hebt ingevuld en ondertekend hebt kun je nog één maand komen sporten en ben je geacht om die maand nog contributie te betalen, daarna word je uitgeschreven als lid. Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de cursist het lidmaatschap laten opschorten voor de duur van de ziekte of blessure. Dit gaat in overleg met Sjoukje en/of Aletta.

4. Prijswijzigingen
Berkhof Sport & Bewegen behoudt zich het recht voor de lesgelden te wijzigen. Lesgeldwijziging zal minimaal één maand voor het ingaan ervan gecommuniceerd worden naar de leden.

5. Verantwoording
Berkhof Sport & Bewegen is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte eigendommen in de kleedkamer, de garderobe (laat ook geen waardevolle spullen in uw jaszak zitten) of in andere ruimtes of op het terrein buiten. Boven in de groepsleszaal staat een zwarte doos waar je je waardevolle eigendommen in kunt doen. Evenmin is Berkhof Sport & Bewegen verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of (blijvend) lichamelijk of geestelijk letsel dat tijdens of voor of na de groepslessen is opgelopen. Sporten geschiet op eigen risico.

6. Openingstijden en vakanties
Berkhof Sport & Bewegen is geopend op maandagochtend, maandagavond, dinsdagavond, woensdagochtend, woensdagavond, donderdagochtend, donderdagavond, vrijdagochtend en zaterdagochtend. Zie voor groepslestijden het lesrooster op de website of bij de balie van Berkhof Sport en Bewegen. Wijzigingen in het lesrooster zijn altijd mogelijk. Tijdens de zomervakantie zal Berkhof Sport & Bewegen twee weken haar deuren sluiten. Om welke weken dit gaat, wordt tijdig gecommuniceerd. Eventueel worden er ook tijdelijke aanpassingen in het rooster doorgevoerd, het zogenoemde vakantierooster, dit kan in alle schoolvakanties plaatsvinden. Contributies worden tijdens de vakantie gewoon doorbetaald. De gemiste lessen kunnen in de daaraan voorafgaande maand of daaropvolgende maand ingehaald worden.

7. Reserveren voor lessen en inhalen lessen
Voor deelname aan de lessen kan vooraf een reservering gemaakt worden via de website www.berkhofsportenbewegen.nl of via de app van PaynPlan. Een gereserveerde les kan online geannuleerd worden tot 1 uur voor aanvang van de les en die les wordt aan je teruggeboekt in je account. Annuleringen die korter dan 1 uur voor aanvang van de les gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht op het abonnement, aangezien je een plekje bezet houdt die ook naar een ander had kunnen gaan. Dus let er goed op dat je je afmeldt voor een geboekte les waar je uiteindelijk toch niet bij aanwezig kunt zijn. Als je op tijd afmeldt kun je in dezelfde week of later in dezelfde maand de gemiste les inhalen.
Gemiste lessen moeten in dezelfde maand worden ingehaald, mits de omvang van de groep dit toelaat. Inhalen van lessen kun je regelen via het online reserveringssysteem. Mocht dit niet lukken, dan in overleg met Aletta en/of Sjoukje.

8. Gedrag
Berkhof Sport & Bewegen behoudt het recht om degenen die zich schuldig maken aan wangedrag of de naam van Berkhof Sport & Bewegen in diskrediet brengen de toegang tot de sportschool te ontzeggen.

9. Hygiëne
In verband met de hygiëne is het aanbevolen een handdoek mee te nemen voor de oefeningen op de mat. In de groepsleszaal moet een ieder zich voorzien van sportkleding en is het verboden sportschoeisel te dragen die buiten gedragen wordt, dit i.v.m. beschadigen van de groepslesvloer. Berkhof Sport & Bewegen beschikt over een kleedkamer waar de binnenschoenen aangetrokken kunnen worden. Ook kun je in de kleedkamer je sporttas laten staan, deze gelieve niet meenemen naar de groepsleszaal. Vul voor de les begint een bidon met water en neem die mee naar boven, gelieve geen glas water i.v.m. kans op breken.

10.0 Toestemmingsverklaring – AVG wet
Voor het goed functioneren van onze sportschool willen wij je graag informeren over de activiteiten in en rondom onze sportschool. Ook willen we nieuwsbrieven en informatie naar je versturen en soms ook foto’s en filmpjes van jou en anderen op Social Media plaatsen. Met dit formulier vragen wij jou toestemming om ook jou gegevens hiervoor te gebruiken. Ik geef Berkhof Sport & Bewegen toestemming voor de hieronder opgesteld gegevensverwerkingen (aanvinken wat van toepassing is):

  • Mijn (naam, adres, telefoonnummer, emailadres etc.) op te slaan in een ledenbestand.
  • Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van de lessen (waar jij bij op staat) op de website, social media en apps.
  • Nieuwsbrief versturen: het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan MailChimp, dit is het programma van waaruit wij de nieuwsbrief versturen. Als je hiermee akkoord gaat ontvang je onze nieuwsbrief en blijf je op de hoogte.
  • Mij gedurende 5 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld acties, een reünie of bijzondere gebeurtenis.
  • Mijn gegevens te gebruiken voor het inschrijven voor een bepaalde wedstrijd of evenement waaraan je via Berkhof Sport & Bewegen deelneemt (denk hierbij aan de Twenterandrun, Strongsisterrun/Strongmanrun etc.).